2013-05-18 15.06.00Zingen werkt aanstekelijk en bevordert het groepsgevoel/positieve interacties. Recent deed Evert Bisschop Boele, lector aan het Prins Claus Conservatorium nog een gepassioneerde oproep aan leerkrachten om weer te zingen voor en met de klas. Hij vindt: “Zingen is de toegankelijkste vorm van muziek maken is. Iedereen kan het en iedereen doet het.” Volgens hem moet er in de klas weer luidkeels en met plezier gezongen worden. Zingen kan bevolkingsgroepen en generaties samenbinden als er een gezamenlijk repertoire is.

Het Liedboek biedt dat repertoire! Maar het enthousiasme van leerlingen staat of valt met de inzet van de leerkracht. Heb vertrouwen in jezelf en straal dat uit. Lukt het je om de vonk te laten overspringen?

Voorbereiding

Een goede voorbereiding is belangrijk. Zorg dat je het lied goed kunt zingen voordat je het aan de leerlingen aanleert.
De voorbereiding bestaat uit 3 stappen:

1.    Leer jezelf het lied aan

 • zoek in de Toolbox of op YouTube of er een uitvoering van het lied bekend is – zing het lied mee
 • beluister de MP3 van het lied in de online-versie van het Liedboek – zing het lied mee
 • speel het lied met blokfluit of ander instrument
 • vraag een collega om het lied voor te spelen/zingen

2.    Zorg dat je het lied vlot kunt voorzingen

 • oefen totdat je zowel de tekst als de melodie beheerst
 • neem eventueel het lied op en luister/kijk hoe het klinkt

3.    Bedenk hoe je het lied wilt aanleren aan de kinderenDe zevensprong: al zingend een lied aanleren

Het aanleren van een lied is een zevensprong. Iedere sprong kan op verschillende manieren worden uitgewerkt, afhankelijk van het lied.

 1. Zing of speel het lied in zijn geheel voor
 2. Stel vragen over het lied
 3. Geef opdrachten bij het lied
 4. Leer een stukje van het lied aan
 5. Zing in wisselzang met de leerlingen
 6. Breid het deel dat de leerlingen zingen verder uit
 7. De leerlingen zingen het hele lied

Lees de uitgebreide tips over zingend een lied aanleren.Een canon aanleren

Een canon is een kort lied dat in groepen na elkaar wordt ingezet waardoor het meerstemmig klinkt. Ook met kinderen op school kun je een canon zingen, ongeveer vanaf groep 6. In het Liedboek staan ook verschillende liederen die in canon gezongen kunnen worden.

Lees de uitgebreide tips over een canon aanleren.Algemene tips en aandachtspunten

 • Het leren van een lied vraagt veel concentratie. Als het nog niet in één keer lukt, kun je beter een volgende keer verder gaan dan te lang doorgaan.
 • Laat de leerlingen zo veel mogelijk zelf zingen – zing bij het aanleren alleen mee als het nodig is om de leerlingen te ondersteunen.
 • Verbeter de leerlingen als ze een fout zingen in de tekst of de melodie. Als het lied eenmaal is ‘ingesleten’, is dat veel moeilijker te veranderen.
 • Begin het lied op de juiste toonhoogte. Check dit tijdens het aanleren, bijvoorbeeld met behulp van een blokfluit of keyboard.
 • Besteed aandacht aan uitspraak, zuiverheid, stemgebruik en houding.
 • Laat de leerlingen staan bij het zingen en maak hen bewust van het verschil.
 • Om de leerlingen te motiveren:
  – Neem het lied op, zodat de leerlingen kunnen horen hoe het klinkt.
  – Speel het lied een keer voor op (blok)fluit, keyboard of ander instrument.
  – Laat de leerlingen het lied zien/horen via de Toolbox/YouTube.

2014-10-22 14.25.05 uitsnede klein