Repetitie

Als Liedboekambassadeur promoot je het zingen van liederen uit het Liedboek in de school en zorg je dat hier regelmatig aandacht voor komt en blijft.
Dat kan op verschillende manieren. Bedenk eerst wie je enthousiast wilt maken. En kies dan uit de mogelijkheden hoe je dat wilt doen.

Je collega’s

Maak collega’s enthousiast om met hun leerlingen liederen uit het Liedboek te zingen. Niet iedereen gaat dat even gemakkelijk af; sommige leerkrachten vinden het moeilijk om in een groep te zingen. Met deze tips trek je je collega’s over de streep:

 •     Introduceer het Lied van de Maand
  Stel aan je collega’s voor om iedere maand samen een Lied van de Maand te kiezen. Als dit lied door alle leerlingen wordt geleerd, kunnen ze dat samen zingen tijdens weekopeningen en -sluitingen.
  Tip: Omdat sommige liederen meer geschikt zijn voor jongere of juist oudere leerlingen, kun je ook verschillende liederen per bouw kiezen.
 • Oefen het Lied van de Maand tijdens de teamvergadering
  Reserveer één keer per maand tijd in de teamvergadering om het Lied van de Maand aan te leren en samen te oefenen. Dit mes snijdt aan twee kanten: het samen zingen bevordert de teamspirit en de concentratie én je collega’s kunnen het lied goed aanleren aan hun leerlingen.
 • Ondersteun je collega’s
  Collega’s die het moeilijk blijven vinden om met hun groep te zingen, kun je ondersteunen:
  o    door aan te bieden als gast in hun groep het lied aan te leren
  o    door de tussendeur open te zetten – ook leuk om een lied op die manier in wisselzang of canon te zingen!
  o    door het lied aan te leren aan meerdere groepen tijdens een gezamenlijke maand- of weekopening

Je leerlingen

Natuurlijk maak je je leerlingen al enthousiast door samen veel te zingen. Maar er zijn nog meer manieren om hun enthousiasme aan te wakkeren:

 • Geluids- en video-opnamen
  o    Maak zelf een geluids- of video-opname van je zingende groep en beluister en bekijk deze samen.
  o    Vraag leerlingen van een hogere groep om een video-opname van jouw groep te maken. Geef tips hoe ze dat het beste kunnen doen.
  o    Laat de leerlingen in drie of vier groepen een passende video maken bij een geluidopname van de groep. Welke video spreekt het meest aan, welke video sluit het best aan bij het lied? Kies samen de beste video en zet die op de website van de school.
  o    Maak een video-opname van je zingende groep en doe mee aan de Liedboekchallenge voor scholen [link].
 • Schoolkoor
  Vorm een schoolkoor met leerlingen die graag zingen. Treed op
  o    tijdens een Kerst-, Paas- of Pinksterviering samen met ouders
  o    tijdens een maandopening, om gezamenlijk een nieuw lied aan te leren
  o    tijdens een school-kerkviering
  o    in een verzorgings- of verpleeghuis in de buurt, bijvoorbeeld in de Adventstijd
 • Instrumenten
  In de hogere groepen zijn bijna altijd wel leerlingen te vinden die een instrument bespelen. Daag de leerlingen uit om een lied uit het Liedboek te leren spelen en het zingen (of het schoolkoor) te begeleiden.

De ouders van je leerlingen

Ook de ouders van de leerlingen kun je als ambassadeur enthousiast maken voor het Liedboek:

 • Website van de school of de schoolkrant
  Ruim op de website van je groep of de school een vaste plaats in voor het ‘Lied van de Week’ of ‘Lied van de Maand’. Vertel iets over het lied – of laat een leerling er iets over vertellen – en voeg een opname toe van een groep die het lied zingt.
 • Ouderavond
  Besteed tijdens een ouderavond aandacht aan de LiedboekChallenge voor school – leer bijvoorbeeld als ambassadeur de ouders een eenvoudige canon uit het Liedboek aan.

De scholen in het samenwerkingsverband

Om de onderlinge contacten tussen de scholen in het samenwerkingsverband in jouw regio te vergroten, kun je ook hen betrekken bij de LiedboekChallenge voor scholen. Samen zingen werkt aanstekelijk!

 • Korenslag
  Organiseer een wedstrijd voor schoolkoren in de regio, met voorronden per plaats. Dit kan zowel in realiteit (nodig iedereen uit in een plaatselijke kerk of schouwburg of de aula van een school voor voortgezet onderwijs) als digitaal (met behulp van video-opnamen op een gezamenlijke website). Nodig de plaatselijke media uit!
 • Zingen in het openbaar
  Zoek een voor iedereen geschikt lied uit het Liedboek. Leer dit op alle scholen en zing het
  o    op Koningsdag met het plaatselijke muziekkorps
  o    tijdens de Dodenherdenking of Bevrijdingsdag op 4 of 5 mei
  o    op de Internationale Dag voor de Vrede, 21 september
  o    op Internationale Kinderrechtendag, 20 november
  o    tijdens een flashmob bij een evenement voor een goed doel, bijvoorbeeld bij  Schoenmaatjes (Edukans) of de Unicef-loop

Tip: Om iets met de scholen in het samenwerkingsverband te organiseren, is het handig als er op de andere scholen ook Liedboekambassadeurs zijn. Mond-op-mondreclame werkt het beste. Werf Liedboekambassadeurs op scholen binnen hetzelfde samenwerkingsverband, via de sociale media etc.