2014-06-23 19.58.34 Hoe zoek ik een passend lied?

Vertellen, bidden en zingen. Dat zijn de drie onderdelen van geloofsopvoeding op school.

Zingen is een uiting van geloven. Een geloofslied verwoordt ervaringen die boven onszelf uitstijgen. Je wordt er zelf in opgenomen. En waar geen woorden voor zijn, is een mooi lied zo gezongen. Als je het niet zeggen kan, zing het dan!

In het nieuwe Liedboek staan 1419 liederen. Hoe vind je daarin het juiste lied?

Het Liedboek zelf biedt verschillende mogelijkheden. Zo zijn de liederen gerangschikt in verschillende categorieën. Voorin het Liedboek staat een lijst. Een aantal categorieën wordt hieronder toegelicht.


Zoek je een lied bij een bijbelverhaal?

 • Alle liederen uit het bijbelboek Psalmen zijn op rijm gezet, zodat je ze kunt zingen. Je vind ze als Lied 1 t/m 150 in het Liedboek.

De psalmberijming komt uit 1968 en is voor (jonge) kinderen vaak moeilijk te begrijpen. Maar van veel psalmen is ook een andere versie opgenomen. Deze is in het Liedboek herkenbaar aan de letter achter het nummer, bijvoorbeeld Lied 23b. Veel van deze andere versies zijn eenvoudiger en goed met kinderen te zingen.

 • In de bijbel staan liederen die door bijbelpersonen worden gezongen. Ook deze liederen zijn op rijm gezet. Je vind ze bij Cantica: Lied 151 t/m 161.
 • Lied 162 t/m 189 zijn Bijbelse vertelliederen. Dat zijn liederen die passen bij bijbelverhalen.

Tip: Als je weet waar het verhaal in de bijbel staat, kun je ook zoeken in het Register op bijbelplaatsen, achterin het Liedboek.Zoek je een lied dat je elke dag kunt zingen?

 • In de categorie Getijden van de dag vind je liederen om ’s morgens, ’s middags, ’s avonds te zingen. Ook staan er liederen bij die je kunt zingen tijdens de maaltijd. Lied 190 t/m 269.


Zoek je een lied dat past bij een bepaalde periode van het jaar?

 • Als je een lied zoekt bij een kerkelijk feest, zoek je in de categorie Getijden van het jaar, bijvoorbeeld:
 • Adventstijd: de vier weken voor Kerst (Lied 432 t/m 466)
 • Kersttijd: Lied 467 t/m 513
 • Veertigdagentijd: de veertig dagen voor Pasen (Lied 535 t/m 563)
 • Drie dagen van Pasen: de drie dagen voor Pasen: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag (Lied 564 t/m 639)
 • Paastijd: Lied 640 t/m 659
 • Hemelvaart: Lied 660 t/m 667
 • Pinksteren: Lied 668 t/m 702
 • In Getijden van het jaar vind je ook liederen bij feestdagen, zoals:
  • Bevrijdingsdag, 5 mei: Lied 708 – 709
  • Hervormingsdag, 31 oktober: Lied 721 t/m 723
  • Allerheiligen, 1 november: Lied 724 t/m 736
  • Geloofsgetuigen:
   • Sint Maarten, 11 november: Lied 744
   • Sint Nicolaas, 5 december: Lied 745

Zoek je een lied bij een bepaalde gebeurtenis?

 • In de categorie Leven staan liederen die je kunt zingen bij bepaalde gebeurtenissen. Achterin het Liedboek is dit verder uitgewerkt in het Register op liturgisch gebruik:
 • over de geboorte van een kind
 • over kind-zijn, de schooltijd
 • over alleen zijn
 • over ziekte
 • over verzoening, als je ruzie hebt gehad
 • over vertrouwen, over rouw en iemand missen