We nemen de privacy van kinderen natuurlijk graag serieus. Maar het werkt ook enorm inspirerend om andere kinderen te zien zingen. Daarom hopen we dat scholen zelf filmpjes willen opnemen en die op deze website willen delen. Natuurlijk moeten de kinderen en hun ouders het daar wel mee eens zijn.

Wil je een filmpje opnemen en insturen vraag dan vooraf toestemming aan de ouders of vraag of ze er bezwaar tegen hebben als hun kind in de groep in beeld komt. Hieronder vind je een voorbeeld voor zo’n brief.

Je kunt de brief ook als Word-bestand downloaden en zelf aanpassen.LiedboekChallenge voor scholen

Datum: …

Beste ouder/verzorger van de leerling(en) van groep …

Met veel enthousiasme zingen wij in groep … regelmatig liederen uit het Liedboek.
Om anderen te laten horen hoe dat klinkt, willen wij een video-opname van de groep plaatsen op www.liedboekchallenge.nl. Het kan zelfs zijn dat wij zo goed zingen, dat het filmpje in de Toolbox van deze website wordt geplaatst! Dat helpt andere scholen weer op weg om zelf ook te gaan zingen.
Als u er bezwaar tegen heeft dat uw kind zichtbaar op het filmpje meezingt, wilt u dan het onderstaande strookje invullen en meegeven aan uw zoon/dochter?

Met een vriendelijke groet,

…. (naam Leerkracht/Liedboekambassadeur)

Liedboekambassadeur
…. (naam school)

————————————————————————————————————————

Verklaring van bezwaar, geretourneerd binnen 5 schooldagen na dagtekening

De ouder/verzorger van …………………………………… (naam leerling)

geeft hierbij aan dat zijn/haar zoon/dochter niet in beeld mag zijn op een videofilmpje dat op internet wordt geplaatst in het kader van de LiedboekChallenge voor scholen.

Handtekening

______________________ (naam)         _______________________ (datum)